coupon_2_img.png

Ưu Đãi

Combo 2 Jar: 280.000
Điều kiện
- Đơn hàng có tối hiểu 2 hũ Jar
coupon_3_img.png

Ưu Đãi

Combo 2 Pint: 430.000
Điều kiện
- Đơn hàng có tối hiểu 2 hũ Pint

Ưu Đãi

Combo 3 Pint : 590.000
Điều kiện
- Đơn hàng có tối hiểu 3 hũ Pint

Trà & Trà Sữa

Lọc

Kombucha Calamansi Ginger Sorbet Tắc

50.000₫

Machiato Caramel Kem Caramel Machiato Cheese Burnt

60.000₫

Trà Sữa Hồng Kông Kem Cacao

60.000₫

Trà Sữa Sài Gòn kem Caramel

60.000₫

Trà Lài Sorbet Đào

50.000₫

Kombucha Sorbet Tắc

50.000₫

Trà Lài Sorbet Việt Quất

50.000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM