Inn Saigon là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực F&B tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017, thành lập và quản lý chuỗi các thương hiệu bao gồm Café The Running Bean, Le Petit Bake & Cake, Snowee Gelato, Haagen-Dazs, Social Local Beer & Bite và Be An Vegetarian Café.