coupon_2_img.png

Ưu Đãi

Combo 2 Jar: 280.000
Điều kiện
- Đơn hàng có tối hiểu 2 hũ Jar
coupon_3_img.png

Ưu Đãi

Combo 2 Pint: 380.000
Điều kiện
- Đơn hàng có tối hiểu 2 hũ Pint

Ưu Đãi

Combo 3 Pint : 510.000
Điều kiện
- Đơn hàng có tối hiểu 3 hũ Pint

Gelato Pint

Lọc

Gelato Caramel Macchiato Basque Burnt Cheese

200.000₫

Gelato Whole Nut Pistachio Frenzy

200.000₫

Gelato Choco Marshmallow S'mores

200.000₫

Kem Tắc/Calamansi Sorbet

200.000₫

Kem Phô Mai Việt Quất/Gelato Blueberry Cream Cheese

200.000₫

Kem Xoài Chanh Sôcôla Trắng/Gelato White Choco Lime Mango

200.000₫

Kem Dừa / Gelato Coconut

200.000₫

Kem Rocky Road / Gelato Rocky Road

200.000₫

Kem Bạc Hà Sô-cô-la / Gelato Mint Chocolate

200.000₫

Kem Sầu Riêng / Gelato Durian

200.000₫

Kem Sữa Chua Dâu / Gelato Berries Yogurt

200.000₫

Kem Caramel Muối / Gelato Crunchy Salted Caramel

200.000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM