TIẾT KIỆM 20.000

Combo 2 Jar: 280.000
Điều kiện
- Đơn hàng có tối hiểu 2 hũ Jar

TIẾT KIỆM 20.000

Combo 2 Pint: 380.000
Điều kiện
- Đơn hàng có tối hiểu 2 hũ Pint

TIẾT KIỆM 90.000

Combo 3 Pint : 510.000
Điều kiện
- Đơn hàng có tối hiểu 3 hũ Pint

GC Classic Collection

Lọc

Cactus Garden

750.000₫

Choco Heart

750.000₫

Tiramisu

750.000₫

BitterSweet

750.000₫

Mix & Matcha

750.000₫

Pop Art

750.000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM