𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗔𝗬 - 𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗗𝗔𝗬 𝟯/𝟯

Huỳnh Hoàng
Thứ Sáu, 01/03/2024

 

𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗔𝗬 - 𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗗𝗔𝗬 𝟯/𝟯

ƯU ĐÃI ĐẾN 25% ❤️❤️

🍨 Giảm 10% mọi hóa đơn tại cửa hàng trong ngày đôi mỗi tháng.

🤩 Đăng ký member nhận gấp đôi ưu đãi: https://me-qr.com/l/snowee-sms

1️⃣ Giảm 25% khi mua kem vào các ngày đôi hàng tháng.

2️⃣ x2 điểm tích luỹ trong ngày đôi -> nhận

Viết bình luận của bạn
Nội dung bài viết